Nhập khẩu thuốc trừ sâu vẫn tăng mạnh

08/04/2021 10:14 |
139

Thuốc trừ sâu nhập khẩu vẫn tăng mạnh. Ảnh: TL.

Thuốc trừ sâu nhập khẩu vẫn tăng mạnh. Ảnh: TL.

Theo Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu đạt hơn 117,02 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 42% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, với trên 49,11 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Ấn Độ chiếm 14,3%, đạt 16,72 triệu USD, tăng 42,8%. Tiếp đến thị trường Singapore đạt 12,35 triệu USD, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu.

Nguồn: https://nongnghiep.vn/nhap-khau-thuoc-tru-sau-van-tang-manh-d287921.html